top of page

Eva Svärd

Skärmavbild 2018-11-21 kl. 12.21.54.png

15000-25000 kr

Prisklass

IMG_4005-removebg_-_Eva_Svärd.png

Hur möter vi situationer kring psykisk ohälsa och utmattning?

Eva Svärd är föreläsaren som vågar stå längst fram naken och blotta sin sårbarhet. Hon är företagaren och pedagogen som under 20 års tid arbetade sig till ett utmattningssyndrom.

 

Eva berättar sin historia med värme och lämnar ingen oberörd. Hon bjuder på både skratt och tårar och inspirerar med många bra verktyg till hur vi alla själva kan ta ansvar för vårt välbefinnande.

 

“För mig är det viktigt att vara genuin och äkta, jag lyssnar in publiken och ingen föreläsning eller workshop är den andra lik”, säger hon själv.

 

Eva har tre pedagogiska utbildningar, en handledarutbildning samt påbyggnad inom stresshantering med KBT. Hon har en bakgrund som rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 

Då sjukfrånvaron och den psykiska ohälsan i vårt samhälle stiger är det viktigare än någonsin för företag och organisationer att vara utrustade med rätt kunskap för att möta situationen. Eva föreläser om hur verksamheter kan minska sjukfrånvaron och tidigt se signaler på att medarbetare är stressade. Hur kan man hjälpa en redan drabbad kollega och hur kan man få dem att förstå problematiken innan det är för sent?

 

Det är en känslofylld resa med så mycket kunskap att åhörarna direkt kan göra förändringar i sitt liv och sig själva.

 

Eva har tidigare gått till final i Talarforum Talang och erbjuder förutom föreläsningar utbildningar, kurser, workshops och är verksam som moderator.

Exempelföreläsningar:

  • Friskt företag - sjukt lönsamt - hållbara medarbetare och chefer ger lönsamhet

  • Självledarskap - led dig och företaget framgångsrikt

  • Är det du som äger din mobil eller är det mobilen som äger dig?

  • Stresshantering och återhämtning

  • Med mitt mod - en naken berättelse ur ett utmattningssyndrom

Frågor om Eva? Hör av dig till Snackare!

Vad andra säger:

"Fantastiskt bra och inspirerande att lyssna till din resa. Just denna tid så var det väldigt behövligt för mig att stanna upp. Och du hjälpte mig med det. Du gjorde verkligen intryck och jag fick en tankeställare. Alla borde lyssna på din berättelse och tänka långsiktigt."

Magdalena Svedlund (Näringslivschef), Tibro kommun

"För oss som företag gav föreläsningen en dimension att jobba efter, mer verktyg för att fortsätta "bygga" ett hållbart arbetssätt."

Lucas Emanuelsson (Avdelningschef), Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

bottom of page