Gunilla Östberg

Prisklass

Framtidens hållbara företag

Gunilla Östberg är civilingenjör som har gått från forskning och utveckling till att bli kommersiellt inriktad företagsledare inom den industriella sektorn.

I sina föreläsningar delar hon med sig av erfarenheter och lärdomar från sina drygt 30 år i arbetslivet.

Gunilla Östbergs fokus har legat på att skapa konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet baserat på långsiktig hållbarhet - ekologisk, social och ekonomisk.

 

Hållbara företag är framtidens företag! De är mer lönsamma och mer konkurrenskraftiga än andra företag, det visar praktisk erfarenhet, forskning och studier. Hållbar utveckling är också århundradets affärsmöjlighet och de företag som ställer om tidigt har mycket att vinna.

Gunilla Östberg vill sprida kunskapen om att man kan göra gott för världen samtidigt som man skapar lönsamhet, tillväxt och stärker företagets varumärke. Dessutom attraherar det talanger och investerare och minskar bolagets riskexponering.

 

Sedan 2009 arbetar Gunilla Östberg som konsult i hållbar utveckling där hon hjälper företag och städer att ställa om. Som exempel kan nämnas ett uppdrag att skapa affärskoncept för hur ett energibolag kan hjälpa städer att ställa om ur klimatsynpunkt samt att genomföra det i praktiken i fyra europeiska städer.

2016 kom hon tillsammans med en kollega ut med ”Hållbara affärer”, en bok som vill inspirera och vägleda företag att ställa om i praktiken. Gunilla är numera certifierad i de planetära gränserna - vår planets gränser inom olika områden - vid SDG Academy.

 

Hon fungerar som en brygga mellan vetenskap, forskning och det kommersiella affärslivet. Men sin långa erfarenhet ger hon sina åhörare en pedagogisk, inspirerande och faktabaserad insikt varför vi måste snabba på omställningen i näringslivet. Samt hur man på ett praktiskt sätt går tillväga för att ställa om företag på ett sätt som skapar långsiktigt värde. Från fluff och floskler till handling och värdeskapande resultat. Gunilla inspirerar på ett sätt som gör att man genast vill driva på omställningen, både i sin yrkesroll och på hemmaplan.

 

Gunilla Östberg har bland annat arbetat som affärsområdeschef på AGA, varit vd för ett par utvecklingsbolag, vice vd på Keolis, samt suttit i ett flertal styrelser. Dessutom har hon varit aktiv i ett flertal branscher, däribland processindustrin och energi- och transportsektorn.

Exempelföreläsningar:

• Hållbara företag är framtidens företag!

• Lönsamhet, konkurrenskraft, fler kunder, medarbetare och kapital - därför är hållbara företag vägen att gå.

• Praktisk hållbarhet för styrelser och ledningsgrupper.

• Hur Agenda 2030, klimatavtalet och de planetära gränserna kan användas som ett ramverk för hållbar utveckling i företagen.

• Så här ställer man om företag i praktiken på ett sätt som skapar värde!

• Samhällets hållbara omställning - århundradets affärsmöjlighet!

• Nya hållbara affärsmodeller visar vägen för framtidens företag.

• Ny teknik, digitalisering och innovationer - kraftfulla verktyg i den hållbara omställningen.

Frågor om Gunilla? Hör av dig till Snackare!

Vad andra säger:

"Gunilla Östberg är en lysande talare kring varför det är lönsamt med hållbarhet."

-Malin Thorsén, vd Bright Planet

”Hållbarhet står mycket högt på styrelsens agenda och Gunilla Östberg ger våra kursdeltagare både inspiration och kunskap genom en väldigt uppskattad föreläsning i hållbart företagande och lönsamhet.” 

-Marie-Louise Kjellström

Partner och Affärsområdeschef Styrelsetjänster, Utbildning och Utveckling

Michaël Berglund AB

Om Snackare

Snackare talarnätverk erbjuder föreläsare med känsla för det mest aktuella. Vi har både nya och mer rutinerade talare, moderatorer, panelister och kursledare.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Kontakta oss

Snackare AB 

Org. nr 559170-9281

kontakt@snackare.se

tel: +46704150194 

Sweden

© 2021 by Snackare AB