top of page

Helen Rigamonti

Skärmavbild 2018-11-21 kl. 12.21.54.png

15000-25000 kr

Prisklass

Helen Rigamonti1.jpg

Kundupplevelser och ledarskap

Helén Rigamonti (f. 1973) har en lång och gedigen erfarenhet från ledarskapsfrågor, organisationsutveckling- och anpassning i såväl mindre som större verksamheter. Helen har lång erfarenhet av att leda kundnära team i digitala transformationer och har drivit flera stora projekt för att öka kundupplevelsen.

 

I dag arbetar Helén Rigamonti som konsult och interimchef i egen regi med fokus på att hjälpa organisationer att öka sin kundupplevelse och samtidigt skapa målmedvetna team som mår bra. Helén har haft ledande positioner med ett flertal uppdrag att leda kundcentrerad förändring och föreläsningarna utgår från egna lyckade och misslyckade case.

 

Ett av fokusområden är Customer Experience Management (CX), som utgår från kundens helhetsupplevelse av er organisation. Det bästa sättet att definiera CX är som det intryck du lämnar hos din kund, vilket resulterar i hur de tänker på ditt varumärke, i alla faser av kundresan. Flera beröringspunkter spelar in i kundupplevelsen och dessa beröringspunkter förekommer i hela organisationen.

 

Exempelföreläsningar:

  • Vad är Customer Experience Management – CX

  • Att skapa kundfokuserade team - Hur man går från reaktiv case management till proaktiv kunddialog

  • Customer journey mapping

  • Kundcentrerad förändringsledning- Ta fram mål för kundupplevelser i hela organisationen och sätta struktur för att mäta kundnöjdhet för att påverka kvalitén på kundresan. Identifiera stuprör i organisationen som påverkar kundupplevelsen negativt

  • Att få kundtjänst att sälja!

Frågor om Helen? Hör av dig till Snackare!

Vad andra säger:

”Helen förmedlar på ett begripligt sätt hur customer experience är relevant för alla på ett företag, inte bara något som vissa avdelningar sysslar med.”

”Vi valde att anlita Helen för att kickstarta arbetet med att ta fram gemensamma mål med kunden i centrum. Hon lyckades på ett enkelt sätt förmedla hur en organisation som arbetar kundorienterat påverkar både värderingar och arbetssätt. Hon gav oss också flera konkreta tips på hur vi kan gå vidare.” Mette Brolinson, vice VD ILT

bottom of page