top of page

Vladimir Ahmed - en snabbare väg in i det svenska samhället

Updated: Jun 18, 2019

Att engagera fler män generellt i jämställdhetsarbetet är den enskilt största insatsen som behövs för att en jämställd samhällsstruktur ska vara möjlig, menar jag.

Något som däremot aldrig lyfts upp och som nästan har varit tabubelagt för att landet Sverige gärna vill undvika konflikter och helst söker konsensus är att vi måste se till att skapa trygga rum där samtal om värderingar, könsroller och jämställdhet blir en självklar del av all SFI- och skolundervisning för de nyanlända männen.

Inte utifrån vad som är rätt eller fel. Utan utifrån förståelsen för de uppväxtvillkor och de olika samhällsstruktur som människor föds och växer upp i. Och vad allt det innebär nu när man är i Sverige.


Vi är Sverige-metoden, som jag har grundat och ofta föreläser om och håller kurstillfällen kring, är ett helt nytt och unikt forskningsbaserat inkluderings- och jämställdhetsinitiativ. Det är särskild riktat till nyanlända män på SFI och språkintro på gymnasiet. Syftet är att bidra till ökad förståelse och en snabbare väg in i det svenska samhället genom jämställdhet.

Som jag ser det borde det vara Sveriges skyldighet att förstå människors bakgrund och uppväxtvillkor för att sedan kunna informera, tillgängliggöra och öka medvetenheten kring varför jämställdhet är en stor och avgörande del av den svenska samhällsstrukturen.

Det handlar om att nå ut med budskapet att vi är för ett samhälle där män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och där män och kvinnor har tillgång till samma makt och inflytande att påverka och forma sina liv.

För att komma dit måste vi uppnå jämställdhet.

Och nyanlända måste vara en del av det arbetet.

Jämställdhet får inte enbart förknippas med västerländska kvinnofrågor, det är inte en västerländsk värdering - jämställdhet bekänner ingen färg eller etnicitet.

Här är forskningen tydlig:

Jämställdhet är en grundförutsättning för att etnisk och ekonomisk mångfald, tillväxt och utveckling av arbetsmarknad samt välfärd ska vara möjlig.Comments


bottom of page