top of page

Abdulla Miri

fdfd237b-04ca-4bb7-b783-102a9edf0815.jpg

Kolumnist och ekonom

Abdulla Miri (f. 1986) är född i flyktinglägret Yarmouk i Syriens huvudstad Damaskus. Yarmouk, där närmare 150000 personer i dag beräknas bo, grundades för de palestinier som flydde det arabisk-israeliska kriget 1948.

Här växte Abdulla Miri upp och levde sitt liv till dess att Syrienkriget bröt ut och 2012 bestämde han sig för att lämna landet, situationen hade blivit för svår.

Efter en ett år lång resa kom han till Sverige.

I Damaskus jobbade Abdulla Miri som chef och med ekonomi på en bank som hör till FN. Med så kallad mikrofinansiering gav de lån till fattiga människor, framför allt kvinnor, som hemifrån startade företag eller projekt.

Abdulla Miri bodde först i Malmö men när han efter mindre än ett år, via en utbildning för nyanlända akademiker (Korta vägen), fick en praktikplats på SBAB bank flyttade han till Stockholm.

Under de månaderna jobbade han långa dagar och studerade även svenska på kvällarna. Hans slit imponerade på chefen, som efter tre månader erbjöd honom en anställning.

Han blev kvar på SBAB i två år innan han gick vidare till besiktningsföretaget Kiwa Inspecta där han jobbar på redovisningsavdelningen.

Abdulla Miri berättar att han känner sig statslös, samtidigt som han har tre olika identiteter från tre olika länder: Palestina, Syrien och Sverige.

2017 började han skriva krönikor i tidningen Metro, om nyanlända och deras utmaningar, om integration, arbete och sociala koder.

Han sitter i styrelsen för Diversify Foundation och ledarskapsprogrammet LärOlika och har med två kompisar startat ett projekt som går ut på att nyanlända ska få lära sig segling och lära känna skärgården, dit människor med invandrarbakgrund sällan kommer.

Exempelföreläsningar:

• Att söka identitet i ett nytt land, svårigheter och möjligheter.

• Från flykting i Syrien till ekonom och krönikör i Sverige - min livsresa.

• Migration och integration. Prata MED mig - inte OM mig.

Frågor om Abdulla? Hör av dig till Snackare!

Övrig media om Abdulla:

Artiklar:

bottom of page