Många branscher och företag genomgår en svår kris för närvarande på grund av coronautbrottet och de åtgärder som tas för att förhindra för stor smittspridning på en och samma gång. Det gäller även Snackare. Vi har tvingats ställa in evenemang, föreläsare har avbokats och det är extra tråkigt med tanke på hur bra året började!

Om ni skulle vara intresserade av en digital föreläsning för er arbetsgrupp eller företag - hör av er till oss! Vi har alternativ som gör att alla era anställda, även i karantän hemma, kan ta del av innehållet.

Snackare ska komma ur denna svåra tid starkare än innan!

Varma och glada hälsningar,

William von HelandSugen på föreläsningar men orkar inte leta, administrera och boka?


Vi är glada att berätta att Snackare nu kan erbjuda företag och organisationer möjligheten att boka flera föreläsningar på en gång, till ett paketpris. Se det som en prenumeration som ger arbetsglädje!


Ni kan också låta oss fixa lokalen (exempelvis på Downtown Camper by Scandic i centrala Stockholm) samt catering genom en av vår nya samarbetspartners, Sopköket, och även en fotograf om ni så önskar.

Sopköket är grundat av vår föreläsare Filip Lundin och de driver i dag catering och restaurang på räddade råvaror! Dessutom skänker de bort måltider. Under 2019 minskade Sopköket matsvinnet med 13 ton, skänkte 3500 måltider och gick från tre personer i teamet till tolv. Fyra av dessa var nya jobbtillfällen.

Tack vare den här typen av samhällsförändrare kan Snackare erbjuda hållbar cateringmat till era event, levererat på elcykel inom Stockholm och med en noll-vision kring maten efter ett genomfört event.

Vi ser det som en dubbelvinst-situation:

  • Enkelt för er, som till ett fast och lägre pris kan boka flera föreläsningar samtidigt, med fantastiska talare och allting uppstyrt.

  • Boka hela årets föreläsningar - låt oss samla ihop till ett valfritt antal otroliga inspirationstillfällen eller för den delen lärorika kunskapstillfällen.

  • Öka glädjen och minska stressen för er personal!

  • Ett hållbart och bra alternativ!

  • Och för oss och våra föreläsare är det glädjande med fler bokningar och längre framförhållning.


Hör av er till oss och luta er sedan tillbaka – eller var med och välj vilka Snackare-föreläsare som ska komma! Det är upp till er.

Tjänsten har just lanserats av vår säljavdelning och intresset är hittills stort!


2019 blev ett väldigt fint år med ständigt stigande intresse och antal bokningar för och via Snackare. Vi har fått otroligt fin feedback och målet är förstås att växla upp och växa ännu mer under det kommande året.


Ring, mejla eller skriv till oss så kan vi boka in ett digitalt möte!

Updated: Jun 18, 2019

Att engagera fler män generellt i jämställdhetsarbetet är den enskilt största insatsen som behövs för att en jämställd samhällsstruktur ska vara möjlig, menar jag.

Något som däremot aldrig lyfts upp och som nästan har varit tabubelagt för att landet Sverige gärna vill undvika konflikter och helst söker konsensus är att vi måste se till att skapa trygga rum där samtal om värderingar, könsroller och jämställdhet blir en självklar del av all SFI- och skolundervisning för de nyanlända männen.

Inte utifrån vad som är rätt eller fel. Utan utifrån förståelsen för de uppväxtvillkor och de olika samhällsstruktur som människor föds och växer upp i. Och vad allt det innebär nu när man är i Sverige.


Vi är Sverige-metoden, som jag har grundat och ofta föreläser om och håller kurstillfällen kring, är ett helt nytt och unikt forskningsbaserat inkluderings- och jämställdhetsinitiativ. Det är särskild riktat till nyanlända män på SFI och språkintro på gymnasiet. Syftet är att bidra till ökad förståelse och en snabbare väg in i det svenska samhället genom jämställdhet.

Som jag ser det borde det vara Sveriges skyldighet att förstå människors bakgrund och uppväxtvillkor för att sedan kunna informera, tillgängliggöra och öka medvetenheten kring varför jämställdhet är en stor och avgörande del av den svenska samhällsstrukturen.

Det handlar om att nå ut med budskapet att vi är för ett samhälle där män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och där män och kvinnor har tillgång till samma makt och inflytande att påverka och forma sina liv.

För att komma dit måste vi uppnå jämställdhet.

Och nyanlända måste vara en del av det arbetet.

Jämställdhet får inte enbart förknippas med västerländska kvinnofrågor, det är inte en västerländsk värdering - jämställdhet bekänner ingen färg eller etnicitet.

Här är forskningen tydlig:

Jämställdhet är en grundförutsättning för att etnisk och ekonomisk mångfald, tillväxt och utveckling av arbetsmarknad samt välfärd ska vara möjlig.Snackare-bloggen

Om Snackare

Snackare talarnätverk erbjuder föreläsare med känsla för det mest aktuella. Vi har både nya och mer rutinerade talare, moderatorer, panelister och kursledare.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Kontakta oss

Snackare AB 

Org. nr 559170-9281

kontakt@snackare.se

tel: +46704150194 

Sweden

© 2020 by Snackare AB