top of page

Alma Jacobson

Skärmavbild 2018-11-21 kl. 12.21.54.png

15000-25000 kr

Prisklass

Alma_149 - fredrik@svengrens.se.jpg

Nutidstänkaren och mångsysslaren

Alma Jacobson är mångsysslare med en brokig bakgrund som bland annat arkitekt, ingenjör, utvecklingschef, digital coach, affärsutvecklare, manusförfattare och kreativ ledare.

Det finns dock något som förenar hennes många intresseområden, nämligen hennes fascination för mänskligheten.

 

Alma Jacobson brukar likna vår planet vid ett ständigt pågående mänskligt projekt – en plats där förverkligandet och sökandet efter mänsklighetens framsteg är vår främsta drivkraft.

Våra samhällen är ett slags civiliserad föreställning där vi människor är såväl huvudrollsinnehavare som regissörer.

Ändå har vi så lite förståelse vad gäller oss själva, vår bakgrund, våra mest basala mänskliga behov, beteenden och drivkrafter.

Enligt Alma måste vi förstå oss själva om vi ska ha någon chans att förstå de samhällen som vi själva byggt upp.

 

Alma är en nutida tänkare som genom att observera och analysera mänsklighetens utveckling försöker avkoda våra största samhällsutmaningar. Hennes tvärvetenskapliga bakgrund tillåter henne att göra en omvärldsanalys där hon angriper frågorna på mikronivå, men ur ett makroperspektiv.

På så sätt kommer hon åt kärnan i sitt sökande, nämligen vilka mänskliga drivkrafter som döljer sig genom historien i vårt civiliserade samhälle.

Genom att använda komedi, filosofi, antropologi, sociologi, psykologi och teknologi skildrar hon vår omvärld på ett underhållande och tankeväckande sätt.

Hon undersöker frågeställningar genom att belysa paradoxala motsatsförhållanden. Kultur kontra biologi, analogt kontra digitalt, manligt kontra kvinnligt, information kontra kunskap, individ kontra kollektiv, yta kontra substans.

 

Vad är egentligen det mänskliga i oss människor?

 

Alma Jacobsons föreläsningar kan skräddarsys till olika målgrupper och organisationer; ledarskap, samhällsbyggande, fastighetsbranschen, arkitektur, framtid, digitalisering, hållbarhet, affärsmodeller, kultur, innovation och cirkulär ekonomi.

Exempelföreläsningar:

  • Framtidens historia - primitiva människor i en civiliserad värld.

  • Ensamma tillsammans - ett kollektivt individualistbyggande.

  • Mänsklighetens arkitektur - att bygga mer mänskliga samhällen.

  • Analoga hjärnor i en digital era.

Frågor om Alma? Hör av dig till Snackare!

bottom of page