top of page

Imad Elabdala

Screen Shot 2016-07-01 at 17.14.09.png

Ingenjör, entreprenör och kämpe för barns rätt

Imad Elabdala (f. 1984) är född i Damaskus i Syrien och kom till Sverige 2013. Med sig i bagaget hade han en utbildning till ingenjör och här fortsatte han sin resa genom att använda sina kunskaper som entreprenör.

När den arabiska våren nådde Syrien 2011 fann Imad sig själv mitt i kriget och tog snabbt på sig rollen som krigskorrespondent, för att via sociala medier nå ut till omvärlden med alla hemskheter som pågick i hans hemland. Det var ett svårt arbete som satte djupa spår och efter några år kände han sig tvungen att lämna Syrien.

De personliga trauman som satt kvar blev starten på Imads arbete med att hjälpa unga att hantera chockskador och trauman, detta genom att använda en vetenskaplig innovation som kombinerar forskning, teknologi och data i företaget Kidnovation.

Drömmen är att alla barn ska kunna drömma om en positiv framtid och känna sig hemma i Sverige eller var de än hamnar.

 

Kidnovations mål är att alla barn i världen ska ha möjlighet till psykologiskt stöd och social utbildning genom teknologi, berättelser och spelifiering (att använda sig av spelelement utanför traditionella spel för lekfull interaktion).

Imad Elabdala är i dag en mycket uppskattad föreläsare och entreprenör i Sverige. Bland annat brittiska BBC har uppmärksammat hans arbete med ett reportage i Newsday och 2018 tilldelades han priset Årets nybyggare av kung Carl Gustaf.

Exempelföreläsningar:

• Kreativitet i kris - att hantera svårigheter utan att tappa bort sig själv.

• Socialt entreprenörskap - förändra världen!

Psykisk hälsa och allas rätt till att leva ett fullvärdigt liv.

• Inkludering och integration.

• Att ta sig igenom kriser du aldrig trodde att du skulle behöva hantera.

Frågor om Imad? Hör av dig till Snackare!

bottom of page