top of page

Jenny Kimming

Skärmavbild 2018-11-21 kl. 12.16.00.png

< 15000 kr

Prisklass

Jenny Kimming.jpeg

Rektorn med internationella perspektiv

Jenny Kimming (f. 1978) är rektor på Bromma Folkhögskola och har jobbat med utbildningsfrågor och ledarskap i ett brett sammanhang från näringsliv via folkbildning till ideellt arbete.

Hon är medgrundare och ordförande för Teachers Across Borders Sweden, en ideell organisation som jobbar med lärarutbildning och lärarcoachning i Kambodja, Kenya och Myanmar.

 

Starten till Teachers Across Borders kom genom fyra kollegor som 2009 ville se världen, utveckla sitt tänkande och dela med sig av sina kunskaper i metodik. De hittade en amerikansk organisation, startade en svensk systerorganisation och började utveckla arbetssättet i tre länder.

Feedbacken kan gestaltas i det som en lärare i Kambodja säger vid en utvärdering 2015: "Sedan jag kom i kontakt med Teachers Across Borders har närvaron ökat i mitt klassrum, rädslan har minskat och jag har en bättre relation med mina elever."

Hans uttalande är A och O för en organisation vars grundpelare är att utbildning är en av de viktigaste nycklarna till att minska fattigdomen i världen och till ökad jämställdhet. 

 

Jenny har föreläst på företag och skolmässor i Sverige om interkulturella förväntningar och perspektiv på internationalisering, men även för utbildningsdepartementet i Kambodja kring lärande, metodik och skolutveckling.

Interkulturella förväntningar handlar om förståelsen för att den kultur du är uppväxt i har format din bild av vad som är rätt och fel, bra och dåligt. Det är inte nödvändigtvis samma som för människor i andra kulturer.

Vi använder och förstår ord och situationer på olika sätt, inget är rätt eller fel, men med en förståelse för hur kulturen påverkar vårt eget och andras sätt att kommunicera och bete oss kan vi undvika många missförstånd, såväl på arbetsplatser i Sverige som vid internationella möten. Det finns helt enkelt verktyg för att öka sin interkulturella kompetens.

Perspektiven på internationalisering handlar både om interkulturell kompetens och vetskapen om hur vi själva växer och utvecklas i mötet med andra. Det handlar också om hur internationalisering kan göras hållbar, både hålla länge och slita så lite som möjligt på vårt klimat.

 

Med en bakgrund som lärare i svenska och svenska som andraspråk och en tro på människans inneboende förmåga sätter hon fingret på interkulturella utmaningar,  breddar perspektiven och visar på hur vi kan lära av varandra.

Jenny Kimming har varit lärare sedan 2003 och haft ledarroller sedan 2011.  Hon har tidigare arbetat på Bredbyskolan, Grimstaskolan och BBi Communication. I sin lärargärning vill hon se människor hitta sin egen nyfikenhet på världen, andra människor och sitt lärande. 

Exempelföreläsningar:

  • Möta kulturella förväntningar - om lärande i ett interkulturellt sammanhang, i eller utanför Sverige.

  • Varför är jag här? Återfinn kärnan och glädjen i lärandet.

  • Inspiration kring internationalisering.

  • Erfarenheter från Teachers Across Borders.

Frågor om Jenny? Hör av dig till Snackare!

bottom of page