top of page

Katarina Åkerman Gustafsson

katarina_Åkerman.jpg

Undervisning som intresserar och engagerar alla

Katarina Åkerman Gustafsson har varit lärare sedan 1995 och har ett stort engagemang för sina elever.

 

Som SO-lärare för årskurs 6-9 vill hon att alla elever ska bli sedda, få utmaningar och känna att de lyckas.

Katarina är en mycket uppskattad lärare som erhållit ett antal utmärkelser för sitt arbete och engagemang för eleverna, samt  för hennes utvecklingsartiklar som handlar om hur man på olika sätt kan få alla elever att nå maximal måluppfyllan utifrån sina förutsättningar.  

 

I dag är hon legitimerad lärare med behörighet i samhällskunskap, religion, historia och geografi samt meriterad förstelärare, vilket innebär att hon anses vara särskilt skicklig inom sitt yrke och därmed inblandad i olika skolutvecklingsfrågor.

De senaste åren har hon förevisat entreprenöriell undervisning, kreativa arbetssätt, elevledda utvecklingssamtal och framtidens förmågor för besökare från bland annat Sydkorea och Japan.

En annan av Snackares föreläsare, Emil Häggbom, hamnade tidigt i ett utanförskap, präglat av kriminalitet och missbruk. Emil hade nästintill ingen närvaro och förknippade skolan med oro och ångest. Men en lärares lektioner skiljde sig från de andra - Katarinas.

Hur kommer det sig att Emil ville gå på hennes lektioner? Vad var det i Katarinas arbetssätt som gjorde skillnad?

Katarina och Emil håller många av sina föreläsningar tillsammans, där de delar med sig av personliga erfarenheter ur varsitt perspektiv, kopplat till forskning och praktiska metoder. 

Exempelföreläsningar:

• Läraren och eleven - en inkluderande skola. En föreläsning Katarina håller tillsammans med sin gamla elev Emil Häggbom.

• Hur ser du till att eleverna behåller nyfikenheten, glädjen och lusten att lära genom hela skoltiden genom ett entreprenöriellt arbetssätt där elevernas egen kraft och intresse är utgångpunkt för undervisningen.

• Att vända en negativ trend i en klass med hjälp av råttor och sköldpaddor- ett salutogent förhållningssätt. En föreläsning om tydligt ledarskap och hur viktigt det är med ett positivt klassrumsklimat för lärandet. 

• Att tillmötesgå elevernas intresse och samtidigt uppnå ett effektivt lärande.

Frågor om Katarina? Hör av dig till Snackare!

Övrig media om Katarina:

En video från Katarinas föreläsning "Läraren och eleven - en inkluderande skola":

https://urskola.se/Produkter/204507-UR-Samtiden-Skolforum-2017-Lararen-och-den-stokiga-eleven

Vad andra säger:

"Det här är vad som är framgångsfaktorer för alla elever inte bara de stökiga. Hur och konkreta exempel lämnar jag åt Katarina Åkerman och Emil Häggbom att berätta om. Jag hoppas verkligen att jag får möjlighet att lyssna på dem igen."

"Det unika med den här föreläsningen var att den inte hölls av en lärare som slog sig för bröstet och berättade hur duktig hen är med sina stökiga elever. Utan den hölls av den stökiga eleven, Emil som berättade hur viktigt lärarens förhållningssätt har varit för hans framtidsmöjligheter. Läraren, Katarina berättade om sina viktigaste framgångsfaktorer för att nå dessa elever, framgångsfaktorer som hon knöt ihop med forskning inom området.

Under mina år som lärare har jag mött dessa elever, som av olika anledningar anses stökiga. På senare år har det blivit extra många, eftersom dessa elever tenderar att ”straffa ut sig” och därmed missar viktiga baskunskaper. Jag känner starkt för dem och vet att jag får bra kontakt med de flesta. Bra kontakt och förståelse för elevens situation är också en av de viktigaste framgångsfaktorerna som forskning, Katarina och Emil lyfter fram."

Maria Björsell, Värmdö Kommun

bottom of page