top of page

Lisa Moraeus

Skärmavbild 2018-11-21 kl. 12.21.54.png

15000-25000 kr

Prisklass

fotograf-mathias-grate - Lisa Moraeus.jp
fotograf-thomas-lissing-1 - Lisa Moraeus

Ledarskap från hjärtat

Lisa Moraeus brinner för att ge människor möjlighet att komma till sin rätt, må bra i sin vardag och göra positiv skillnad, för sig själv och andra. Det bidrar samtidigt till starkare, mer välfungerande organisationer och företag. 

 

Lisas engagemang löper som en röd tråd genom hennes föreläsningar, oavsett ämne. Hon har en bakgrund inom ideellt arbete och idéburet ledarskap. Hon har sex år i styrelsen för Amnesty International i bagaget och är författare till boken “Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation”.

 

Genom åren har hon inspirerat tusentals människor med individuell coaching, workshops, föreläsningar och ledarskapsutbildningar.

 

För Lisa är utgångspunkten att världen blir en bättre plats när var och en har tillgång till sina drivkrafter, när vi får använda våra styrkor och bemöter varandra med respekt och medkänsla. Då kan vi göra skillnad såväl i vår vardag som i det stora hela, lokalt såväl som globalt.

 

En lika viktig pusselbit är att ta hand om sig själv, att jobba hållbart och skapa förutsättningar för att hålla över tid.

 

Som föreläsare är Lisa Moraeus personlig, varm och närvarande. Hon blandar allvar med humor och delar med sig av exempel, modeller och egen erfarenhet.

 

Lisa använder ofta verktyg från coaching och workshopmetodik och strävar alltid efter en dialog med sin publik. Genom att knyta an till publikens erfarenheter och frågor kan insikter omvandlas till verklig förändring, i stället för att stanna vid inspiration i stunden.

 

Lisas föreläsningar och kunskaper är lika värdefulla för individer som för grupper och arbetsplatser. De handlar både om människan och gruppen – och om människan i gruppen.

Exempelföreläsningar:

  • Grupputveckling – stärk samarbetet och förebygg konflikter med en varm och modig kultur. 

  • Ledarskap från hjärtat – ett autentiskt ledarskap med utgångspunkt i dina värderingar och din personlighet.

  • Drivkrafter och motivation – ta fram det bästa i andra och i dig själv.

  • Medskapare till en bättre värld – från uppgivenhet och vanmakt till handlingskraft och hopp om förändring.
     

Frågor om Lisa? Hör av dig till Snackare!

Vad andra säger:

"Lisa gav oss inspiration och arbetsglädje, både nya tankar och större mod att utöva ledarskap. Lisa var en varm och ödmjuk kraft som satte spår. Jag har nog aldrig fått bättre respons från alla medarbetare än i utvärderingen av hennes föreläsning.
Charlott Lundgren-Andersson, förskolechef på VIM i Växjö

"Din föreläsning utgick från verkligheten för de som jobbar ideellt. Du hade fokus på långsiktig utveckling samtidigt som du gav handfasta råd. Det var inspirerande och intressant att lyssna på dig!"
Karin Ploen, generalsekreterare på CISV Sweden

bottom of page