top of page

Nina Shariati

Skärmavbild 2018-11-21 kl. 12.21.54.png

15000-25000 kr

Prisklass

IMG_0179 (007) - Nin Shari.jpg

Hållbara affärsmodeller med hållbarhetsstrategen

Nina Shariati (f. 1982) är hållbarhetsstrateg, FN-expert inom transparens och cirkulär ekonomi samt föreläsare.

Hon har över 17 års arbetslivserfarenhet från mode- och detaljhandeln och har haft ledande globala positioner inom inköp, kapacitetsutveckling, produktion, hållbarhet samt affärsutveckling. Dessutom är hon kunnig inom innovationsfrågor, omvärldsbevakning, blockchain, hållbar standardutveckling, public affairs och kundinsikt med fokus på Gen-Z (den del av befolkningen som är född från cirka mitten av 1990-talet till möjligen 2010).

 

Nina Shariati har bott och arbetat i länder som Bangladesh, Kina och Sydkorea - en spännande blandning av branschkunskaper och erfarenheter av att leva och verka i olika delar av världen. 

 

En röd tråd under hennes karriär har varit hennes förmåga att identifiera, förankra samt implementera nya strategiska affärsområden med stark koppling till hållbarhet inom komplexa organisationer. 

 

Ett av hennes senaste bidrag var transparenslagret på alla H&M samt H&M Homes egna produkter.

I dag kan du på H&M:s sajt se var ett plagg har tillverkats, ända ned till vilken fabrik och dess adress.

Detta samt andra transparensinitiativ som hon har lett har satt H&M-gruppen i en ledande position i branschen. Hennes arbete i dessa frågor har uppmärksammats stort, bland annat av New York Times.

Hon har dessutom arbetat med att få bolaget att implementera strategier kopplade till återvunnet material, vilket fick resultatet att H&M 2016 var världens näst största köpare av återvunnen polyester.

 

Nina Shariati arbetar för närvarande med affärsutveckling samt acceleration av strategiska områden i skärningspunkten mellan hållbarhet, teknik och själva affären. Med hjälp av omvärldsanalys identifierar hon i ett tidigt skede sådana strategiska områden och leder arbetet kring utveckling samt förankring av strategin med ledningsgruppen.

Det är ett arbete som kräver stor noggrannhet för att få med externa partners och organisationer så att skalbara lösningar snabbt kan implementeras.

 

Hon är även en flitigt anlitad föreläsare och utbildare inom hållbarhet, transparens, cirkulärekonomi, affärsutveckling, framtidstrender och teknologi som möjliggör cirkulär ekonomi, transparens och förändringsarbeten.

Nina Shariati har föreläst om dessa ämnen på Shoptalk USA, för H&M-gruppen, Retail by fashion week, European outdoor summit och Circular Fashion Summit i Shanghai. Hon är även en återkommande föreläsare på Handelshögskolan i Stockholm.

 

Utöver Cirkulär ekonomi, tech, transparens och klimatförändringar brinner hon för jämställdhet samt inkluderingsinitiativ och ryggar inte från att dela sina åsikter inom området.

- Att nå klimatmålet är mänsklighetens största utmaning - men också möjlighet. Det kommer att kräva extremt mycket innovation men också finansiering som stöd till att dessa innovationer kan skalas upp, säger Nina Shariati.
- Det är bevisat att innovation skapas när människor med olika bakgrund och erfarenheter samarbetar. Därför blir vikten av att skapa en icke-diskriminerande miljö där samma förutsättningar ges oberoende av etnicitet, kön, sexuell läggning, funktionshinder samt ålder avgörande. Ju tidigare företagsledare inser vikten av innovation, finansiering samt mångfald samt börjar ta mätbara steg för att komma dit, desto snabbare kan de framtidssäkra sina företag.

Exempelföreläsningar:

  • Förtroende och transparens i ett framtidssäkrat företag - vad är det?

  • Hur identifieras ”greenwashing”, när företag låtsas vara mer miljövänliga än de är?

  • Cirkulär ekonomi, klimatmål samt transparens, hur hänger det ihop?

  • Circular economy, transparency and tech to address climate change.

  • Importance of data privacy and transparency in the era of G5 and Internet of Things.

  • Hållbara affärsmodeller, vilka är de och var börjar man?

  • Hållbarhet - vad innebär det? Hur mäts det? 

  • The human side of sustainability. Is sustainability the privilege of the rich and fortunate? 

Frågor om Nina? Hör av dig till Snackare!

Övrig media om Nina:

Artiklar:

Vad andra säger:

"Nina is a highly skilled speaker. I have had the pleasure of inviting her as a guest speaker in the Supply Chain Management course at Stockholm School of Economics for the last three years. She has been appreciated not only for generously sharing her knowledge in the area of corporate sustainability and transparency but also for her openness and engagement with her listeners"

Nurgül Özbek Research Fellow, Ph.D. at Stockholm School of Economics February 12, 2019

bottom of page