top of page

Pernilla Alexandersson

Skärmavbild 2018-11-21 kl. 12.16.00.png

< 15000 kr

Prisklass

Pernilla Alexandersson - Pernilla Alexan

Normingenjören och ledaren

Pernilla Alexandersson kallas för ”genusperspektivets MacGyver”. Hon är uppskattad för sin nyfikenhet och finurlighet när det kommer till att bygga om exkluderande normer till inkluderande organisationer.

 

Pernilla Alexandersson är vd och grundare av Add Gender och blev 2018 utsedd till en av näringslivets superkommunikatörer.

 

På Add Gender är hon ansvarig för nätverket av certifierade normingenjörer, vilka alla arbetar utifrån konceptet Normplattformen, en unik metodik för normförändring. Metoden kompletterar den klassiska affärsmodellen med ett ramverk för jämställdhet, mångfald och inkludering. Ett av grundmålen med metoden är att frigöra alla individers potential för att öka jämlikheten och bidra till självstyrande organisationer.

 

Hennes expertområden är affärsstrategi, projektledning, samskapande team och motivation - allt för att maximera framgång inom området jämställdhet och inkludering. Pernilla kan komma med konkreta verktyg att bära med sig, för olika målgrupper, för att finna en väg framåt i utvecklingen!

 

Pernilla Alexandersson är i grunden genusvetare med inriktning på organisationsutveckling och diplomerad affärsinriktad projektledare via IHM Business School.

 

Hennes föreläsningar är otroligt uppskattade och hennes kreativa sätt att fånga publiken genom storytelling, frågor och engagemang ger både publiken möjlighet till skratt och kunskap. Hon upplevs som konkret och jordnära och har en oändlig mängd kunskap inom hennes kärnämnen!

Exempelföreläsningar:

  • Jämställdhet - så blir det verklighet i er organisation!

  • Hur skapar vi inkluderande arbetsgrupper - och vad är vinsten med det?

  • Hjälpa eller stjälpa? Normer och makttekniker i arbetslivet.

  • Normingenjörens förhållningssätt och normplattformen som arena.

  • Normkritik, innovation och business hur hänger det ihop?

  • Vad kostar ett kilo jämställdhet? En inspirerande entreprenöriell resa från engagemang till företag.

Frågor om Pernilla? Hör av dig till Snackare!

Vad andra säger:

”Som talare är Pernilla en outtömlig källa av kunskap, hjärta och kreativitet, och någon jag alltid vill dela till mitt nätverk. Hon brinner för sin sak, bottnar i sin kompetens och lyfter alltid leenden och lockar till skratt med sina erfarenheter och gedigna storytelling.”

Jonathan Hörnhagen, Internal Communications Manager, Oriflame

"Pernilla är bra på att bemöta frågor samtidigt som hon öppnar upp för ett fint samtalsklimat och inkluderar hela publiken. Hon är konkret, jordnära och engagerad som föreläsare som gör att hon fångar publiken.

Det är stort nöje för mig att rekommendera Pernilla!"

Elisabet Gersbro-Bülow, Avdelningschef Studentservice, Lunds tekniska högskola

bottom of page