top of page

Stefan Lindström

Stefan Lindström.jpg

En världsledande expert inom entreprenörskap, intraprenörsskap och ledarskap

Stefan Lindström är mest känd i Sverige för att ha utvecklat EntreprenörsProfilsTest, eller EPT. ETP är ett beteendeprofiltest som hittills har genomförts över 31 000 gånger världen över. 

Stefans forskning om entreprenörskap har väckt stort intresse världen över, speciellt inom området hur ledarskap kan skapa intraprenörskap. Han har publicerat i flera vetenskapliga tidskrifter och har tre gånger i rad blivit utvald att tala vid The International Conference on Thinking, en konferens som samlar experter inom områden, såsom utbildning, ledarskap, näringsliv, vetenskap och teknologi.

En av Stefans viktigaste uppgifter har varit, och är än idag, att dela sina kunskaper och erfarenheter om entreprenörskap och ledarskap. Han har genomfört hundratals föreläsningar och har en otrolig förmåga att involvera och inspirera sina lyssnare. Stefan har föreläst vid högskolor och universitet världen över, såsom Queens University i Belfast,  University Putra Malaysia, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Folkuniversitetet. Stefan har också arbetat inom näringslivet och offentlig förvaltning inom exempelvis human resource development och human resource management.

Under de senaste 20 åren har Stefan hjälpt organisationer inom områden som HR, rekrytering, förhandlingsteknik, mötesteknik och time management.

Exempelföreläsningar:

  • Entreprenörskap

  • Intraprenörskap

  • Motivation & ledarskap

Vad andra säger:

”Tack Stefan Lindström för Din utomordentliga föreläsning på Stockholms Universitet. Eleverna var mycket nöjda med Ditt föredrag och de har inspirerats av Dig och tar ofta Dig som exempel på en lysande entreprenör. Vi har hela Sveriges företagarelit på plats som Du vet och Du utmärkte Dig verkligen. Vi kommer att rekommendera Dig för andra institutioner i framtiden, hoppas Du kan ställa upp då. Vi bifogar utvärderingar från eleverna där de jämför Dig med magnater som Leif Lundblad. I förhoppning om en välsignad helg!”

 

- Gustav Berglund, Stockholms Universitet.

”I had the privilege of listening to an address given by Stefan at both of the aforementioned conferences. In both of these addresses (Thinking Conference) Stefan easily engaged his audience with his humour and wit. Stefan is extremely knowledgeable in his field and delivers his address with an openness to his audience, engaging them at all times. An excellent speaker who possesses the qualities of intelligence, practicality, engagement and humour.”

 

- Graeme Lind, Principal, Greenpark School Tauranga, New Zealand

bottom of page