top of page

Veronica Palm

Veronica Palm_edited.jpg

Att bygga styrka tillsammans

Veronica Palm (f. 1973) är främst känd som engagerad opinionsbildare. Efter tretton år som riksdagsledamot och i det socialdemokratiska partiets högsta ledning lämnade hon partipolitiken för att fokusera sin kraft än tydligare. Under 2018 kom Veronica Palms första bok ”Systerskap – en feministisk idébok”.

I dag är Veronica Palm en uppskattad föreläsare, skribent och moderator inom en rad olika områden.

Under sina många år i offentligheten har Veronica Palm utvecklat en oförfalskad förmåga att skapa engagemang och intresse. Hennes främsta verktyg är en genuin kunskap, modet att vara personlig och att hon har nära till humor.

 

Veronica Palm föreläser främst kring jämställdhet i det bredare perspektivet. Hon är generös, nyfiken och inspirerande. Efter många år som ledare har Veronica Palm utvecklat förmågan att läsa den grupp hon har framför sig och få åhörarna att känna sig sedda och vilja delta.

Få föreläsare är lika skickliga som Veronica Palm på att få igång ett samtal och föda nya tankar. På så sätt är hennes lärdomar vitala oavsett om ni vill att hon ska prata om feminism, vara del av ett pågående förändringsarbete eller för den delen hålla i en workshop.

Exempelföreläsningar:

• Systerskap, om kraften i att bygga styrka tillsammans.

• Jämställdhet på jobbet – varför är det så svårt?

• Genussystemet, om hur kön spelar roll och hur vi kan bryta det.

• Härskartekniker, att se strukturer och vad som håller kvinnor tillbaka.

Frågor om Veronica? Hör av dig till Snackare!

bottom of page