top of page

Vladimir Ahmed

Vladimir Ahmed.jpeg

"För att inkludera fler kvinnor måste vi gå genom männen"

Vladimir Ahmed (f. 1987) var 10 år gammal när han kom till Sverige tillsammans med fyra syskon och sin mamma.

Hon var 30 år och kunde varken läsa eller skriva, eftersom hon aldrig hade fått gå i skolan eller tillåtits jobba för sin pappa. Nu skulle hon i ett främmande land, kulturellt och språkligt oerhört avlägset, ta hand om och uppfostra fem barn. Alldeles själv.

 

Vladimir var äldst.

Dessutom skulle hon lära sig svenska, skaffa sig ett jobb, integreras, försörja och vara en förebild för sina barn. Kunde hon lyckas?

Familjen flydde från kurdiska Irak och hamnade i Västerås. Ett halvår hann gå och en dag kom Vladimir Ahmed hem från fotbollsträningen och mötte sin mamma i köket, darrig och skräckslagen.

Chockad frågade han vad som hade hänt när han plötsligt såg sin pappa med en kniv i handen. Han hade redan bott i Sverige i flera år innan resten av familjen flyttade.

Pappan hade försökt påminna mamman om sin maktställning gentemot henne som kvinna, för att hon hade polisanmält honom för misshandel.

Han bar med sig en världsbild som sa att hans hustru hade förminskat honom, hans makt och beskyddande roll som man.

Genom sin anmälan hade hon lagt hans auktoritet i händerna på en annan - att värdera hans agerande och beteende. Det var förnedrande för honom. Auktoriteter han själv var van med att beordra i tidigare hemland.

Maktbalansen förändrades, han kunde inte hantera förnedringen och lämnade familjen. Sedan dess har Vladimir inte sett till sin far.

 

Och redan som 10-åring förstod Vladimir sitt syfte i livet – att aldrig bli som honom. Trots det är saknaden av en pappa något av det smärtsammaste han tvingats leva med.

I dag föreläser Vladimir om hur allt hänger ihop med den viktiga frågan om jämställdhet och varför hans pappa upplevde att han förlorade sin makt när kom till Sverige.

Vladimir Ahmed har skapat något eget, kallad för Vi är Sverige-metoden, där han genom samtal med nyanlända och utrikesfödda män diskuterar frågor som manlighet, normer, könsroller, hierarkier och makt.

Det är en unik 6-stegsmetod som går ut på att han argumenterar och resonerar, engagerar och skapar glädje, samhörighet och eftertänksamhet under en timme per tillfälle med en grupp män.

Detta sker vid totalt sex olika samtalstillfällen med lika många ämnen och i grunden till alla samtal finns forskningen.

Vladimir Ahmed menar att dessa samtal borde vara en självklar del av, SFI-skolan, Svenska för invandrare och även skolundervisningen i Sverige.

Det handlar om att skapa trygga rum, något som kan uppstå när man får träffa någon som man kan relatera till och känna igen sig i.

 

Någon som är som jag, men som också är en del av Sverige.

Båda går. Det är möjligt. Man behöver inte välja. Tvärtom – det är en styrka att ha fler sidor.

Det menar Vladimir Ahmed är ett måste för att undvika försvarsmekanismer och känslan av ett ovanifrånperspektiv, där majoritetssamhället säger åt den som är i minoritet hur den skall vara för att passa in.

Han vill använda sin bakgrund och sina erfarenheter för att öka förståelsen för hur makt och upplevelsen av förlusten av makt hänger ihop med inkluderings- och integrationsprocessen.

Vladimir Ahmed föreläser för politiker, beslutfattare och olika professioner inom jämställdhet och integration landet runt.

 

Högskolan i Dalarna vill nu följdforska och göra ett examensarbete om Vi är Sverige-metoden.

Han har lyckats etablera ett samarbete med länsstyrelsen i Västmanland på hög nivå, som har gått in som finansiär för hans verksamhet.

 

Vladimir Ahmed leder där en styrgrupp bestående av tio erfarna och kunniga integrations- och jämställdhetsexperter i länet.

På kort tid har han fått stor medial uppmärksamhet och i hela landet vill olika aktörer, kommuner, studieförbund och organisationer köpa in hans metod och bokar honom som föreläsare.

Vi är Sverige-initiativet arbetar för att fler nyanlända och utrikesfödda män ska inkluderas - genom jämställdhet. Och om varför jämställdhet hänger ihop med inkluderingen - räcker det med att bara integrera människor?

 

Och om varför vi behöver gå via männen, för att möjliggöra att fler nyanlända och utrikesfödda kvinnor ska bli inkluderade.

Vladimir Ahmed och Vi är Sverige fick nyligen årets hederspris för sitt arbete av Västmanlands jämställdhetsråd. Priset delades ut av landshövding Minoo Akhtarzand.

Exempelföreläsningar:

• Vi är Sverige-metoden – vad är det och varför fungerar det?

• Hur hänger makt ihop med inkluderingen?

• Varför måste vi gå via männen - för att lyckas inkludera fler kvinnor?

• Räcker det med att bara integrera människor?

• Varför hänger jämställdhet ihop med inkludering?

 

Frågor om Vladimir? Hör av dig till Snackare!

Vad andra säger:

"NVU (Norra Västmanlands Utbildningsförbund) har anlitat - Vi är Sverige både genom att ha föreläsningar och grupparbeten på SFI samt Komvux. Engagemang och drivkraft hos Vladirmir har varit slående. Vi tror att detta arbete kan förändra Sverige positivt." Mattias Pålsson rektor Komvux NVU. 

Mattias Pålsson, rektor Komvux NVU

“Helt grym föreläsning på Växthuset! Vill boka in fler tillfällen!" Ellen Lindberg - Integrationssamordnare - Sala kommun. 

Vladimir, tack, tack och tusen tack till. Du slog alla mina förväntningar, DU ÄR FANTASTISK - glöm aldrig det. Samuel Molin - Projektledare för Röda Korset i Varberg. Hallands län.

Väldigt intressant föreläsning och viktigt det Vladimir gör, Vladimir var väldigt lättsam och ovanligt bra som föreläsare. Han har det man kallar för ”det”. Jag kan inte förklara vad det är. Men jag vet att det blev ett ”wow” moment för mig. Frida Oskarsson/Chef på Arenan - Karlstad kommun. 

Frida Oskarsson, Chef på Arenan - Karlstad kommun

bottom of page