top of page

Vett och etikett på jobbet. Behövs det?

När jag föreläser om respektfrågorna på jobbet använder jag orden vett och etikett. Det är ett uttryck som jag vet får många att tänka på vikten av att vi håller upp dörrar för varandra, tackar för senast och att låta maten tysta mun.

Det är bra. Självklart ska vi uppföra oss. Mitt fokus är dock alltid att även förmedla ett djupare perspektiv med vilket jag vill inspirera och öka medvetenheten kring fördelen av ett, i alla lägen, respektfullt bemötande.


Att vi människor behöver varandra och varandras närhet rent fysiskt råder det ingen tvekan om. Men nu, i pandemins tidevarv, när det personliga fysiska mötet blivit mer av en lyxprodukt, så blir det också så tydligt hur kvaliteten på våra jobbrelationer påverkar hur vi mår som individer.

Jag brukar hävda att våra relationer är det mest värdefulla vi har.

Och visst är det väl så? En stor del av livslånga kontakter får vi ju dessutom via våra jobb.