Sugen på föreläsningar men orkar inte leta, administrera och boka?


Vi är glada att berätta att Snackare nu kan erbjuda företag och organisationer möjligheten att boka flera föreläsningar på en gång, till ett paketpris. Se det som en prenumeration som ger arbetsglädje!


Ni kan också låta oss fixa lokalen (exempelvis på Downtown Camper by Scandic i centrala Stockholm) samt catering genom en av vår nya samarbetspartners, Sopköket, och även en fotograf om ni så önskar.

Sopköket är grundat av vår föreläsare Filip Lundin och de driver i dag catering och restaurang på räddade råvaror! Dessutom skänker de bort måltider. Under 2019 minskade Sopköket matsvinnet med 13 ton, skänkte 3500 måltider och gick från tre personer i teamet till tolv. Fyra av dessa var nya jobbtillfällen.

Tack vare den här typen av samhällsförändrare kan Snackare erbjuda hållbar cateringmat till era event, levererat på elcykel inom Stockholm och med en noll-vision kring maten efter ett genomfört event.

Vi ser det som en dubbelvinst-situation:

  • Enkelt för er, som till ett fast och lägre pris kan boka flera föreläsningar samtidigt, med fantastiska talare och allting uppstyrt.

  • Boka hela årets föreläsningar - låt oss samla ihop till ett valfritt antal otroliga inspirationstillfällen eller för den delen lärorika kunskapstillfällen.

  • Öka glädjen och minska stressen för er personal!

  • Ett hållbart och bra alternativ!

  • Och för oss och våra föreläsare är det glädjande med fler bokningar och längre framförhållning.


Hör av er till oss och luta er sedan tillbaka – eller var med och välj vilka Snackare-föreläsare som ska komma! Det är upp till er.

Tjänsten har just lanserats av vår säljavdelning och intresset är hittills stort!


2019 blev ett väldigt fint år med ständigt stigande intresse och antal bokningar för och via Snackare. Vi har fått otroligt fin feedback och målet är förstås att växla upp och växa ännu mer under det kommande året.


Ring, mejla eller skriv till oss så kan vi boka in ett digitalt möte!

Updated: Jun 18, 2019

Att engagera fler män generellt i jämställdhetsarbetet är den enskilt största insatsen som behövs för att en jämställd samhällsstruktur ska vara möjlig, menar jag.

Något som däremot aldrig lyfts upp och som nästan har varit tabubelagt för att landet Sverige gärna vill undvika konflikter och helst söker konsensus är att vi måste se till att skapa trygga rum där samtal om värderingar, könsroller och jämställdhet blir en självklar del av all SFI- och skolundervisning för de nyanlända männen.

Inte utifrån vad som är rätt eller fel. Utan utifrån förståelsen för de uppväxtvillkor och de olika samhällsstruktur som människor föds och växer upp i. Och vad allt det innebär nu när man är i Sverige.


Vi är Sverige-metoden, som jag har grundat och ofta föreläser om och håller kurstillfällen kring, är ett helt nytt och unikt forskningsbaserat inkluderings- och jämställdhetsinitiativ. Det är särskild riktat till nyanlända män på SFI och språkintro på gymnasiet. Syftet är att bidra till ökad förståelse och en snabbare väg in i det svenska samhället genom jämställdhet.

Som jag ser det borde det vara Sveriges skyldighet att förstå människors bakgrund och uppväxtvillkor för att sedan kunna informera, tillgängliggöra och öka medvetenheten kring varför jämställdhet är en stor och avgörande del av den svenska samhällsstrukturen.

Det handlar om att nå ut med budskapet att vi är för ett samhälle där män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och där män och kvinnor har tillgång till samma makt och inflytande att påverka och forma sina liv.

För att komma dit måste vi uppnå jämställdhet.

Och nyanlända måste vara en del av det arbetet.

Jämställdhet får inte enbart förknippas med västerländska kvinnofrågor, det är inte en västerländsk värdering - jämställdhet bekänner ingen färg eller etnicitet.

Här är forskningen tydlig:

Jämställdhet är en grundförutsättning för att etnisk och ekonomisk mångfald, tillväxt och utveckling av arbetsmarknad samt välfärd ska vara möjlig.Nora Bavey, partner och marknadschef på WarOnCancer AB, har också ett stort engagemang i mångfaldsfrågor. Därför har hon grundat UNITECH, ett nätverk med intressanta föreläsare, statistik och kunskap som gör det omöjligt att förklara varför techbranschen inte är bättre på detta. Räcker inte 30 procent högre omsättning som argument?


Den första Unitech-kvällen går av stapeln 12 december på Norrsken house på Birger Jarlsgatan 57 – klicka in nedan, boka dina gratisbiljetter och kom!

https://www.eventbrite.com/e/norrsken-presents-unitech-why-diversity-is-profit-tickets-52396786198

Nedanför Unitech-loggan berättar Nora Bavey om varför Unitech behövs:

"Under många år har tech varit dominerat av män. De senaste åren har jag sett fler och fler kvinnor, vilket är glädjande – men techindustrin är fortfarande en homogen grupp och i jämställdhetsdiskussionen så är den frågan fokuserad på könsfördelningen, inte etnisk mångfald eller för den delen ålder.

Det har visat sig att kvinnor i beslutsfattande roller har ökat med 14 procent på ett år men endast 1 procent när det kommer till etnisk mångfald. Inom den procenten kunde man heller inte avgöra hur könsfördelningen såg ut.

När du har en homogen grupp människor bakom teknologin kommer teknologin bara att gynna den gruppen - för när det saknas andra perspektiv missar man många möjligheter och användningsområden.

Så jag ser det som av största vikt att lyfta frågan om fler perspektiv inom tech, inte bara från ett socialt perspektiv, utan även ur ett socioekonomiskt då vinsterna är extremt många. (Bevisat i McKinseys senaste rapport ”Delivering through Diversity” – nästan 35 procent högre omsättning i bolag som aktivt jobbar med denna fråga och har en hög procentuell mångfald. Hela rapporten finns att läsa här: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/delivering-through-diversity)

I dag tittar vi på AI, artificiell intelligens, som kommer ligga bakom de nästa stora, samhällsförändrande innovationerna. Det vi dock måste bära med oss är hur AI även kan komma att bidra till ännu större segregation då teknologin bara följer ett existerande beteende – inmatad data kommer sakna viktig information om den saknar fler perspektiv.

Det finns fantastiska exempel på initiativ för att attrahera ungdomar i förorter till tech och entreprenörskap, men om näringslivet inte är mottagligt för denna grupp som av största del består av etnisk mångfald faller initiativen platta. Det är en otrolig miss.


Unitech (”Uniting tech”) har nu startats med syfte att möjliggöra och synliggöra mångfald inom techindustrin och samverka med näringslivet för att stärka denna fråga. Jag har äran att dela vår vision och mission med flera fantastiska personer som har beslutat sig för att ansluta till detta nätverk och ett av våra fantastiska samarbeten är med Snackare talarnäverk som på sitt håll arbetar starkt för att erbjuda alla röster att inte bara bli hörda men även inspirera, utbilda och på så sätt driva förändring.

Den 12 december har Unitech sitt första event på Norrsken foundation, med start 18.00. För att lyfta frågan har vi temat ”Why Diversity is Profit” och en stark och kunnig panel kommer dela med sig av värdefulla erfarenheter och strategier.

Tillsammans kan vi hitta vägen fram.

Varmt välkomna!

/Nora Bavey

Grundare Unitech

Snackare-bloggen